Sve što Vas zanima
o osiguranjima

Što sve obuhvaća osiguranje?
Osiguranje od odgovornosti

       Pokriće za štete nanesene trećim osobama
i/ili njihovim stvarima.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Pokriće za slučaj trajnog invaliditeta, smrti, loma kosti
te u paketima B-RELAXED i B-SMART i dodatno pokriće troškova
kozmetičkih operacija u slučaju trajnog invaliditeta.

Osiguranje od krađe

Pokriće za slučaj otuđenja osiguranog bicikla uslijed
krađe ili razbojstva. Naknada štete isplaćuje se
u iznosu osigurane vrijednosti bicikla umanjene za
samopridržaj.

                               

Osiguravateljno pokriće vrijedi na području prema navedenome:

  osiguranje od posljedica nesretnog slučaja u cijelom svijetu
  osiguranje od odgovornosti u Europi (u teritorijalnom smislu)
  dodatno osiguranje bicikla od krađe u Europi (u teritorijalnom smislu)

Osiguranje od odgovornosti

       Pokriće za štete nanesene trećim osobama
i/ili njihovim stvarima

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Pokriće za slučaj trajnog invaliditeta, smrti, loma kosti
te u paketu B-SMART i dodatno pokriće troškova
kozmetičkih operacija u slučaju trajnog invaliditeta

Osiguranje od krađe

Osiguranje od odgovornosti i osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja vrijede za vrijeme korištenja bicikla.
Ugovorom o osiguranju mogu se osigurati osobe od navršenih
10 do 75 godina života.

                                                                              

Osiguravateljno pokriće vrijedi na području prema navedenome:

                                                          osiguranje od posljedica nesretnog slučaja u cijelom svijetu
                                                          osiguranje od odgovornosti u Europi (u teritorijalnom smislu)
                                                          dodatno osiguranje bicikla od krađe u Europi (u teritorijalnom smislu)

                                            Odabirom jednog od tri ponuđena paketa ugovaratelj osiguranja odabire visinu pokrića.

Osiguranje od odgovornosti

       Pokriće za štete nanesene trećim osobama
i/ili njihovim stvarima

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Pokriće za slučaj trajnog invaliditeta, smrti, loma kosti
te u paketu B-SMART i dodatno pokriće troškova
kozmetičkih operacija u slučaju trajnog invaliditeta

Osiguranje od krađe

Osiguranje od odgovornosti i osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja vrijede za vrijeme korištenja bicikla.
Ugovorom o osiguranju mogu se osigurati osobe od navršenih
10 do 75 godina života.

                                                            

Osiguravateljno pokriće vrijedi na području prema navedenome:

                                      osiguranje od posljedica nesretnog slučaja u cijelom svijetu
                                      osiguranje od odgovornosti u Europi (u teritorijalnom smislu)
                                      dodatno osiguranje bicikla od krađe u Europi (u teritorijalnom smislu)

                       Odabirom jednog od tri ponuđena paketa ugovaratelj osiguranja odabire visinu pokrića.

Osiguranje od odgovornosti

   Pokriće za štete nanesene trećim osobama  i/ili njihovim stvarima 

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Pokriće za slučaj trajnog invaliditeta, smrti, loma kosti
te u paketu B-SMART i dodatno pokriće troškova
kozmetičkih operacija u slučaju trajnog invaliditeta

Osiguranje od krađe

Osiguranje od odgovornosti i osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja vrijede za vrijeme korištenja bicikla.
Ugovorom o osiguranju mogu se osigurati osobe od navršenih
10 do 75 godina života.

                                                   

Osiguravateljno pokriće vrijedi na području prema navedenome:

    osiguranje od posljedica nesretnog         slučaja u cijelom svijetu
    osiguranje od odgovornosti u Europi (u  teritorijalnom smislu)
    dodatno osiguranje bicikla od krađe u  Europi (u teritorijalnom smislu)

       Odabirom jednog od tri ponuđena paketa  ugovaratelj osiguranja odabire visinu pokrića.