Ovo osiguranje može ugovoriti svaka punoljetna osoba i može ga ugovoriti za sebe ili za nekog drugog za sve slučajeve kada koristi bicikl. Važno je napomenuti da osiguranik (osigurana osoba) može biti fizička osoba od 10 do 75 godina starosti s prebivalištem, boravištem ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Bez obzira imate li svoj bicikl, koristite li tuđi ili iznajmljeni, ovo osiguranje je namijenjeno svima vama koji vozite bicikl. Od djece od 10 godina pa do osoba do 75 godina starosti. Uz to, ako imate  vlastiti bicikl, možete ugovoriti i dodatno osiguranje bicikla od krađe.

Možete. Osigurana osoba može biti bilo koja fizička osoba starija od 10 i mlađa od 75 godina života. U tom slučaju Vi ste ugovaratelj osiguranja, a osoba za koju ugovarate osiguranje je osigurana osoba
Postoje 3 paketa osiguranja između kojih možete birati. Svaki od paketa uključuje osiguranje od odgovornosti i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), a međusobno se razlikuju po uključenim pokrićima i svotama osiguranja. Uz svaki paket možete ugovoriti i dodatno osiguranje bicikla od krađe.
Ako tijekom vožnje bicikla prouzročite štetu trećim osobama, na primjer ako ste se sudarili s pješakom koji je pritom zadobio ozljede ili ste oštetili parkirani automobil, osiguranje od odgovornosti štiti Vas od potraživanja trećih osoba prema Vama.Štete koje mogu nastati zbog Vaše nepažnje ili slučajno mogu dostizati vrlo visoke iznose koji mogu predstavljati veliko opterećenje za Vaš kućni budžet.Osiguranje od odgovornosti, osim troška nanesene štete pokriva i troškove obrane od neopravdanih ili prekomjernih zahtjeva za naknadom štete.
Ako tijekom vožnje ili korištenja bicikla doživite nezgodu čija je posljedica lom kosti ili neka vrsta trajnog invaliditeta (gubitak zuba, gubitak prsta itd.) imate pravo na novčanu naknadu sukladno odabranom paketu i uvjetima osiguranja te postotku utvrđenog invaliditeta. U slučaju smrti, svota osiguranja se isplaćuje Vašim zakonskim nasljednicima.

Osiguranje bicikla od krađe znači da u slučaju krađe bicikla imate pravo na naknadu za ukradeni bicikl. Naknada štete isplaćuje se u iznosu navedene vrijednosti bicikla umanjene za samopridržaj.

Policom osiguranja za bicikliste pokriveni ste za cijelo vrijeme korištenja bicikla, osim u slučaju kada bicikl koristite u svrhu privređivanja, odnosno obavljanja djelatnosti (npr. dostava na biciklu).
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja vrijedi u cijelom svijetu, dok osiguranje od odgovornosti i osiguranje bicikla od krađe vrijede na području Europe (u teritorijalnom smislu).
Premiju osiguranja ugovaratelj osiguranja plaća online, karticama American Express®, MasterCard® i Maestro®, Visa ili Diners.
Za iznose veće od 500 kn omogućeno je plaćanje karticama do 10 rata.

Ako tijekom vožnje bicikla prouzročite štetu trećim osobama, na primjer ako ste se sudarili s pješakom  koji je pritom zadobio ozljede ili ste oštetili parkirani automobil, osiguranje od odgovornosti štiti Vas od potraživanja trećih osoba prema Vama.Štete koje mogu nastati zbog Vaše nepažnje ili slučajno  mogu dostizati vrlo visoke iznose koji mogu predstavljati veliko opterećenje za Vaš kućni budžet.Osiguranje od odgovornosti, osim troška nanesene štete pokriva i troškove obrane od neopravdanih ili prekomjernih zahtjeva za naknadom štete.

Da, upravo tome služi osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, što znači da, ako tijekom korištenja bicikla nanesete štetu trećim osobama ili njihovim stvarima, temeljem police osiguranja biti će naknađena šteta tim osobama.
Ako oštetite npr. automobil osobe koja s Vama živi nemate pravo na naknadu štete jer se pokriće, prema Uvjetima, ne odnosi na štete koje su počinjene članu obitelji i/ili osobama koje žive s Vama u istom kućanstvu.
Prijavite štetu putem online obrasca prijava štete ili nas posjetite u Vama najbližem GRAWE uredu.

Ako tijekom vožnje ili korištenja bicikla doživite nezgodu čija je posljedica lom kosti ili neka vrsta trajnog invaliditeta (gubitak zuba, gubitak prsta itd.) imate pravo na novčanu naknadu sukladno odabranom paketu i uvjetima osiguranja te postotku utvrđenog invaliditeta. U slučaju smrti, svota osiguranja se isplaćuje Vašim zakonskim nasljednicima.

Osiguranje od nezgode odnosi se na štete koje pretrpi osigurana osoba. Štete koje se zbog nezgode dogode na samom biciklu nisu pokrivene.
Naknada se isplaćuje tek po završetku liječenja kada se može konačno utvrditi postoji li trajni invaliditet i u kojem postotku.
Pravo na naknadu ostvarujete samo ako dođe do potpunog prijeloma kosti. Takva vrsta ozljede pokrivena je jednom u tijeku trajanja osiguranja, odnosno u godini dana.
Ako se, uslijed nezgode, ozlijedite tako da nastupi trajni invaliditet u bilo kojem postotku, u tom slučaju mi Vam pokrivamo i troškove kozmetičke operacije kada je potrebna (npr. zadobili ste i trajne ožiljke na tijelu).
Svojim ste osiguranjem od nezgode zaštićeni u cijelom svijetu, međutim kozmetička operacija mora biti izvršena u Hrvatskoj.
Svi oblici ekstremnog biciklizma isključeni su iz osiguranja (npr. vožnja niz stepenice, po poligonu i sl.).
Naknada iz osiguranja isplaćuje se osiguraniku, a u slučaju smrti osiguranika njegovim zakonskim nasljednicima.
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je nošenje zaštitne kacige za vozače do 16 godina starosti. Ako spadate u dobnu skupinu koja prema Zakonu mora za vrijeme vožnje imati obaveznu zaštitnu kacigu, a niste je koristili, nažalost, polica osiguranja Vam neće vrijediti. Stoga Vas molimo da poštujete važeći Zakon i postupate u skladu s njim.
Prijavite štetu putem online obrasca prijava štete ili nas posjetite u Vama najbližem GRAWE uredu.
Osiguranje bicikla od krađe znači da u slučaju krađe bicikla imate pravo na naknadu za ukradeni bicikl koja Vam je nanesena. Naknada štete isplaćuje se u iznosu navedene vrijednosti bicikla umanjene za samopridržaj.
Mogu se osigurati sve vrste bicikala, uključujući i električni.
Registracija bicikla nije uvjet, ali svakako preporučujemo da svoj bicikl registrirate na https://www.bicreg.info/hr/ radi povećanja sigurnosti.
Samopridržaj je udio kojim sami sudjelujete u šteti, odnosno iznos za koji se umanjuje naknada iz osiguranja u slučaju krađe bicikla. Samopridržaj iznosi 15%. Na primjer, ukraden Vam je bicikl vrijednosti 10.000 kn, star do 3 godine i Vaš udio u šteti (samopridržaj) iznosi 15%. To znači da će Vam se  isplatiti 8.500 kn.
Da, starost bicikla važna je pri prvom ugovaranju police osiguranja bicikla od krađe i ona ne smije biti veća od 3 godine. Međutim, ako ste ugovorili policu osiguranja od krađe za bicikl star do 3 godine, bit će Vam omogućena obnova police osiguranja u narednim godinama, bez obzira što će tada Vaš bicikl biti stariji od 3 godine.
Policu osiguranja bicikla od krađe možete ugovoriti online samo za bicikle vrijednosti do 30.000,00 kuna. Ako je Vaš bicikl vrjedniji molimo Vas da nam pošaljete Vaše podatke te podatke o starosti i vrijednosti bicikla na bicikli@grawe.hr kako bismo Vas mogli kontaktirati radi izrade individualizirane ponude.

Ako navedete nižu vrijednost bicikla, u slučaju krađe naknada će se obračunavati temeljem navedene vrijednosti, a ne stvarne vrijednosti Vašeg bicikla.

Svakako je dobro sačuvati originalni račun jer je isti dokaz vrijednosti Vašeg bicikla. U slučaju da ste zagubili račun, uvijek možete zatražiti kopiju u trgovini u kojoj je bicikl kupljen.
Vrijednost Vašeg bicikla temelj je za obračun cijene osiguranja i ujedno i temelj za isplatu štete u slučaju krađe. Stoga nemojte navoditi nižu vrijednost bicikla kako biste kupili jeftinije osiguranje jer će u tom slučaju i naknada iz osiguranja biti manja.
Potrebno je imati broj rame (okvira) te navesti vrijednost bicikla i godinu prve kupovine bicikla (godinu kada je novi bicikl kupljen u dućanu).
Broj rame nalazi se na svakom biciklu kao što je prikazano na fotografiji
 

S obzirom na to da su osiguranjem od krađe obuhvaćeni i čvrsto ugrađeni dijelovi i oprema bicikla (sjedalo, volan, pedale, gume i slični dijelovi koji čine sastavni dio bicikla), potrebno je vrijednost takve opreme uračunati u vrijednost bicikla prilikom ugovaranja osiguranja bicikla od krađe. Ako ste čvrsto ugrađenu dodatnu opremu kupili nakon što ste već ugovorili policu, obavezno nas o tome obavijestite na bicikli@grawe.hr kako bi se napravila potrebna izmjena police.
Policom osiguranja nisu osigurani pomični dijelovi i oprema, npr.  torbe za prtljagu, dječja sjedala, bočice za piće, pumpe, košare i elektronička oprema (poput brzinomjera, navigacijskog uređaja, telefonskog uređaja, uređaja za reprodukciju mp3 glazbe, radioprijamnika i slično).
Za osiguranje bicikla od krađe potrebno je upisati broj rame (okvira). Preporučamo da bicikl fotografirate te sačuvate račun!
Bicikl je potrebno zaključati uz nepokretni objekt primjerenim mehaničkim sustavom zaštite. Ako bicikl nije primjereno zaključan, nije pokriven osiguranjem
Ako bicikl držite u zatvorenoj prostoriji koja je pravilno zaključana i kojoj, osim Vas, pristup imaju samo članovi Vaše obitelji ili druge osobe koje su s Vama u zajedničkom kućanstvu, bicikl ne mora biti dodatno zaključan.
To je takva vrsta zaštite koju se ne može obiti običnim alatima poput škara za metal, željezne pile i slično. Savjet o mogućnostima zaštite zatražite direktno od prodavača bicikala i/ili biciklističke opreme.
Prijavite štetu putem online obrasca prijava štete ili nas posjetite u Vama najbližem GRAWE uredu.
U slučaju krađe potrebno je bez odgode prijaviti krađu najbližoj policijskoj postaji, a nakon toga osiguravatelju uz točan opis činjeničnog stanja. Prijavi osiguravatelju potrebno je priložiti policijski zapisnik i račun za bicikl.
Naknada iz osiguranja isplaćuje se u zakonskom roku od 14 dana od datuma predaje potpune dokumentacije, odnosno 30 dana ako je osiguravatelju potrebno stanovito vrijeme za utvrđivanje obveze naknade štete.
Temeljem police osiguranja bicikla od krađe isplatit će Vam se troškovi popravka bicikla do stanja kakvo je bilo neposredno prije krađe.
Ako je ukradeni bicikl pronađen nakon isplate naknade iz osiguranja, bicikl možete preuzeti samo ako vratite isplaćenu naknadu. U slučaju da je bicikl pritom i oštećen, nadoknadit ćemo Vam troškove popravka bicikla potrebne da se on dovede u stanje kakvo je bilo neposredno prije krađe.

072 300 301

Nazovite nas!

Niste našli
što tražite?

bicikli@grawe.hr

Pošaljite nam e-mail

072 300 301

Nazovite nas!

Niste našli
što tražite?

bicikli@grawe.hr

Pošaljite nam e-mail