Pravne napomene

Uvjeti korištenja internetskih stranica GRAWE Hrvatska d.d.

 

Svako korištenje internetske stranice http://bicikli.grawe.hr/ podložno je niže navedenim uvjetima korištenja. Nastavkom korištenja ove internetske stranice korisnik izražava suglasnost s predmetnim uvjetima korištenja te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

GRAWE Hrvatska d.d. ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane u vrijeme njihova unošenja. Međutim, GRAWE Hrvatska d.d. ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici u vrijeme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na temelju navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i GRAWE Hrvatska d.d. isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice (hiperlinkove) na druge internetske stranice koje omogućuju korisniku da napusti ovu stranicu kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve poveznice će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, GRAWE Hrvatska d.d. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

GRAWE Hrvatska d.d. pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena. GRAWE Hrvatska d.d. ne daje informacije o načinu i uvjetima korištenja sadržaja internetskih stranica trećih osoba kojima korisnik može pristupiti putem poveznice (hiperlinka) s ove internetske stranice. Za ove informacije korisnik se treba obratiti nositelju autorskih prava na te sadržaje.

GRAWE Hrvatska d.d. isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.

Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno GRAWE Hrvatska d.d. pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti GRAWE Hrvatska d.d. je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, mikrosnimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) neovisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi vrijede i za računalne programe(software) koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti s ove internetske stranice GRAWE Hrvatska d.d. poštuje privatnost korisnika ove internetske stranice. O korisnicima se ne prikupljaju osobni podaci osim u slučaju kada ih upiše i pošalje sam korisnik. Svaki korisnik koji preko internetske stranice GRAWE Hrvatska d.d. dobrovoljno stavi na raspolaganje svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i dr.) daje privolu da se navedeni podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati u svrhu udovoljenja zahtjeva korisnika za informacijama, obavještavanja korisnika o proizvodima, uslugama ili ponudama GRAWE Hrvatska d.d. ili s njim povezanog društva, obrade zahtjeva za osiguranjem, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. S tim u vezi, GRAWE Hrvatska d.d. će povremeno koristiti osobne podatke radi stupanja u kontakt s korisnikom. GRAWE Hrvatska d.d. neće osobne podatke prodavati ili ustupati trećim osobama, osim ako se ne radi o povezanim društvima GRAWE Hrvatska d.d. Korisnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka osim u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. U pogledu zaštite osobnih podataka fizičkih osoba primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka.

GRAWE Hrvatska d.d. predano radi na zaštiti sigurnosti osobnih podataka korisnika koristeći razne sigurnosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležan je hrvatski sud uz primjenu prava Republike Hrvatske.

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 3034 000
Fax: +385 (0)1 3034 500
E-mail: info@grawe.hr
Internet: http://www.grawe.hr/
Oblik društva: dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080042838
OIB: 28406115764
Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Stanje: travanj 2018